ErgoKita: et eksempel på ergonomisk tilpasning i utdanningssektoren
18/03/2020 Type: Case-studier 14 sider

ErgoKita: et eksempel på ergonomisk tilpasning i utdanningssektoren

Keywords:Campaign 2020-2022, Arbeidstakermedvirkning , Muskel- og skjelettlidelser

Arbeidsdokumentet går gjennom ErgoKita-prosjektet, som studerte risikofaktorer for muskel- og skjelettlidelser hos barnehageansatte og effekten av tilpasning. Fysiologiske arbeidsstudier tok for seg uheldige stillinger som sitting og løfting, og inkluderte tiltak som ergonomisk utstyr.

Møbler som var utformet for voksne og ikke bare for barn, fremmet arbeidernes helse. Medbestemmelse oppmuntret til mer aksept og økt bevissthet, hvilket påvirket atferden på arbeidsplassen så vel som på fritiden. En deltakende, ergonomisk tilnærmelse har blitt gjennomført med suksess i mange sektorer, og tilpasningen kan overføres til andre daghjem og andre land.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet