E-fact nr. 78: Involvering av unge arbeidstakere i HMS
13/11/2013 Type: E-facts 3 sider

E-fact nr. 78: Involvering av unge arbeidstakere i HMS

Keywords:Campaign 2016-2017, Lederskap , HMS og unge mennesker, Arbeidstakermedvirkning

Involvering av unge arbeidstakere i helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) er et nyttig verktøy for å bidra til å styrke sikkerhetskulturen på arbeidsplassen og bedre HMS-resultatene. For å få unge mennesker til å engasjere seg i sikkerhetskulturen på arbeidsplassen er det viktig å involvere dem i HMS-arbeidet, myndiggjøre dem og sikre at de blir hørt. Denne e-fact-artikkelen gir råd om hvordan dette kan gjøres.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet