Digitalisering og HMS — et forskningsprogram fra EU-OSHA
16/12/2019 Type: Prosjektoversikt 13 sider

Digitalisering og HMS — et forskningsprogram fra EU-OSHA

Keywords:Digitalisering, ICT/digitalisation, Framvoksende risikoer

Denne brosjyren oppsummerer EU-OSHAs arbeid med digitalisering og HMS — herunder et framsynsprosjekt, en større HMS-oversikt og Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen. Den utforsker digitaliseringens potensial og hvordan digitaliseringen påvirker arbeidslivet og arbeidstakernes helse og sikkerhet. Den ser også på HMS-utfordringer og hvordan disse kan håndteres for å utnytte mulighetene i digitale teknologier maksimalt, blant annet for å bedre arbeidsvilkårene.

Digitalisering medfører store endringer i arbeidslivet. EU-OSHAs forskningsprogram har som mål å gi politiske beslutningstakere, forskere og arbeidsplasser pålitelig informasjon om mulige konsekvenser for HMS-arbeidet, slik at de tidsnok kan treffe effektive tiltak som ivaretar arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PT | SK | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet