Platform_Economy_policy_brief.pdf

Arbeid på digitale plattformer og HMS: en policy-orientering

Stadig flere arbeidstakere er ansatt gjennom digitale arbeidsplattformer. Denne gjennomgangen definerer og beskriver arbeidet og arbeidstakerne på digitale plattformer og ser på HMS-risikoene som oppstår for eksempel i forbindelse med digital overvåking, prestasjonspress og jobbusikkerhet.

Rapporten framhever at statusen som “selvstendig næringsdrivende” for de fleste plattformarbeidere betyr at de ofte ikke er ivaretatt gjennom EUs eller medlemsstatens HMS-forskrifter, noe som får følger for hvordan HMS-risikoene forebygges og håndteres. Nye initiativer og ny lovgivning som har som mål å bedre arbeidsvilkårene og plattformarbeidere, drøftes.

Last ned in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |