Fare: kjemikalier! Forklaring på faresymbolene
01/10/2012 Type: Kampanje-/promoteringsmateriell 2 sider

Fare: kjemikalier! Forklaring på faresymbolene

Keywords:Kampanje 2018-2019, Farlige stoffer , Napo

Faresymbolene som representerer kjemiske produkter har endret seg. Du kan forhindre ulykker på arbeidsplassen ved å lære mer om disse fareskiltene. Kjemiske produkter brukes daglig på arbeidsplassen – ikke bare i fabrikker, men også på byggeplasser og på kontorer – i ting som rengjøringsprodukter, maling osv. EU’ s forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) introduserte nye faresymboler. De diamantformete faresymbolene indikerer farens natur i forbindelse med bruk av farlige midler eller blandinger. På etikettene etterfølges faresymbolene med varseluttrykk og forebyggende uttrykk samt produkt- og leverandørinformasjon. Lær å holde arbeidsplassen trygg med Napo!

Last ned in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet