Samtalestartere for samtaler på arbeidsplassen om muskel- og skjelettlidelser
20/08/2019 Type: Opplæringsressurser 23 sider

Samtalestartere for samtaler på arbeidsplassen om muskel- og skjelettlidelser

Keywords: Arbeidstakermedvirkning , Muskel- og skjelettlidelser , Rehabilitering

Samtalestarterne kan brukes for å legge til rette for gruppesamtaler på arbeidsplassen eller som en del av opplæringen. Scenariene som er brukt, er laget for arbeidstakere med oppgaver som kan forårsake muskel- og skjelettlidelser, samt for deres ledere og arbeidsledere.

Ressursen understøtter også behovet for rask og effektiv kommunikasjon mellom en arbeidstaker og dennes overordnede om en muskel- eller skjelettlidelse.

Download in:DE | EL | EN | FI | FR | HR | IS | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SL | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet