Belgia: Forebygging av muskel- og skjelettsykdommer som en prioritering i den nasjonale strategien og kampanjen for forebygging av MSD-er
19/03/2020 Type: Case-studier 10 sider

Belgia: Forebygging av muskel- og skjelettsykdommer som en prioritering i den nasjonale strategien og kampanjen for forebygging av MSD-er

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skjelettlidelser

Denne case-studien framhever at muskel- og skjelettsykdommer (MSD-er) berører mer enn halvparten av arbeidstakerne i Belgia og er en økende årsak til sykefravær og langvarig uførhet. Nasjonale politikker, strategier og kampanjer for helse, miljø og sikkerhet anerkjenner betydningen av MSD-er og forebygging av dem. Et viktig kjennetegn ved disse er samarbeid med eksperter som har en evidensbasert tilnærming til politikk.

Den strategiske tilnærmingen som benyttes, ser på fordelene med MSD-forebygging for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Lovgivningen er målorientert: Problemenes art og deres årsaker (og konsekvenser) beskrives, og opplysninger og verktøy stilles til rådighet for å håndtere dem.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet