Kunstig intelligens, avansert robotikk og automatisering av arbeidsoppgaver: taksonomi, policyer og strategier i Europa

Keywords:

Kunstig intelligens (KI) og robotsystemer endrer arbeidsplassen kontinuerlig. Det finnes en tiltagende debatt om hvordan de påvirker arbeidsmiljø og helse på arbeidsplassen (HMS).

KI-baserte systemer og avansert robotikk som brukes til automatisering av oppgaver gir både muligheter og utfordringer for HMS, samtidig som de skaper helt nye risikoer og fordeler.

Det er viktig å utvikle definisjoner og en felles forståelse av KI-baserte systemer og avansert robotikk med generell aksept blant alle interessenter. 

Denne policy-orienteringen presenterer en taksonomi for bruksområder på arbeidsplass og en oppgavebasert HMS-tilnærming. Den fungerer som grunnlag for fremtidig arbeid rettet mot å strukturere og vurdere HMS-muligheter og -utfordringer knyttet til KI-baserte systemer, avansert robotikk og automatisering av oppgaver. 

Policy-orienteringen gir også en oversikt over policyer og strategier for automatisering av oppgaver ved hjelp av KI-baserte systemer og avansert robotikk. 

Last ned in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |