Årsrapport for 2018: et år preget av samarbeid, engasjement og kampanjearbeid
14/06/2019 Type: Årsrapporter og andre publikasjoner fra EU-OSHA 75 sider

Årsrapport for 2018: et år preget av samarbeid, engasjement og kampanjearbeid

Keywords:EU-OSHA

Denne rapporten skisserer hva EU-OSHA har gjort i 2018 for å gjøre arbeidsplassene i Europa tryggere og bedre.

Blant viktige milepæler kan nevnes 2018–19-kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” og publiseringen av funn fra større prosjekter som prosjektet om helse og sikkerhet i små og svært små bedrifter og framsynsprosjektet om nye og framvoksende risikoer knyttet til digitalisering.

I løpet av året har EU-OSHA holdt arrangementer og gjennomført holdningsskapende tiltak, ivaretatt forholdet til sitt omfattende nettverk av partnere og publisert et vell av informasjon og mange verktøyer.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet