Årsrapport for 2017 – Sammendrag
14/06/2018 Type: Årsrapporter og andre publikasjoner fra EU-OSHA 8 sider

Årsrapport for 2017 – Sammendrag

Keywords:EU-OSHA, Corporate strategies and work programmes

Markere oppnådde resultater og se frem mot fremtidige mål

EU-OSHAs årsrapport 2017 presenterer de oppnådde resultatene for flaggskipprosjektene og ser frem mot fremtidige mål. Viktige aktiviteter i 2017 inkluderer gjennomføringen av den andre utgaven av europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer, og toppmøtet i Bilbao som brakte 2016-17-kampanjen ”Et sikkert og godt arbeidsmiljø” til sin ende samtidig som forberedelsene for 2018-19-kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” begynte.

EU-OSHA fortsatte å ha en sterk tilstedeværelse på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, og organiserer og deltar på arrangementer gjennom hele året. Organet samarbeidet om prosjekter med en rekke andre EU-byråer, og fortsatte å bidra til EUs veikart for kreftfremkallende stoffer og var dessuten mottaker av den europeiske ombudsmannsprisen for god administrasjon.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet