Årsrapport for 2015 – Sammendrag
14/06/2016 Type: Årsrapporter og andre publikasjoner fra EU-OSHA 9 sider

Årsrapport for 2015 – Sammendrag

Keywords:EU-OSHA

Sammendraget av årsrapporten for 2015 gir en kort oversikt over året, med alle høydepunkter. Blant høydepunktene finner vi de første funnene fra Den andre europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2), de viktigste resultatene fra pilotprosjektet om eldre arbeidstakere, "Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder", et framgangsrikt år for EU-OSHAs OiRA-prosjekt (Online interactive Risk Assessment) samt Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsliv, som markerte de gode resultatene fra 2014-15-kampanjen Gode arbeidsplasser forebygger stress.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet