Analyserapport om EU og medlemsland policyer, strategier og programmer om befolkningens og arbeidsplassens aldring – Informasjonsark

Keywords:

Her vil du finne en kort oppsummering av EU-OSHAs analyserapport om policyer og tiltak ved EU og på nasjonalnivå, for å takle problemer som stammer fra aldringen av Europas befolkning. Det gir en kortfattet forklaring av faktorene som har innflytelse på utviklingen av policy og utfordringene som policy-utviklere møter ved forlengelse av arbeidslivet og økning i yrkbarhet av eldre arbeidere. Det undersøker også internasjonale og nasjonale innflytelser på policy-utvikling og oppsummerer situasjonen på landsnivå, og vurderer det gjeldende rettslige og policy-rammeverket i EU. Vurderinger for fremtidig policy-utvikling fremlegges også.

Last ned in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |