Analyserapport om EU og medlemsland policyer, strategier og programmer om befolkningen og arbeidsstyrken aldrer – Sammendrag

Keywords:

Her finner du nøkkelinformasjon om EU-OSHAs analyserapport om politikk og tiltak ved EU og på nasjonalnivå, for å takle problemer fra aldringen av Europas befolkning. Det gir en kortfattet forklaring av faktorene som har innflytelse på utviklingen av policy og utfordringene som policy-utviklere møter ved forlengelse av arbeidslivet og økning i ansettelse av eldre arbeidere. Det undersøker også internasjonale og nasjonale innflytelser på policy-utvikling og oppsummerer situasjonen på landsnivå, og vurderer det gjeldende rettslige og policy-rammeverket i EU. Vurderinger for fremtidig policy-utvikling fremlegges også.

Last ned in: en