Råd til arbeidsgivere om kreftrammede ansattes tilbakevending til jobb
25/05/2018 Type: Promotional Material 2 sider

Råd til arbeidsgivere om kreftrammede ansattes tilbakevending til jobb

Keywords:Rehabilitering

Denne brosjyren gir en trinnvis veiledning for arbeidsgivere om hva som bør gjøres når en ansatt får en kreftdiagnose.

Anbefalingene er knyttet til fire ulike faser etter diagnosen: når den ansatte orienterer arbeidsgiveren om den medisinske diagnosen, behandlingsperioden, planlegging av tilbakevending til jobb og selve tilbakevendingsprosessen.

For hver av fasene skisseres noen viktige betraktninger om nødvendige HMS-tiltak, arbeidsgiverens ansvar og andre temaer som kan diskuteres med den ansatte.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet