Hovedpunkter

Organisasjoner fra ulike sektorer og med virksomhet på pan-europeisk nivå har meldt seg på kampanjen for sunne arbeidsplasser 2023-25 som offisielle kampanjepartnere . Disse bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private, spiller en avgjørende rolle for kampanjens suksess gjennom holdningsskapende aktiviteter, samarbeid og innovasjon. De slutter seg til EU-OSHA sine...

Via denne undersøkelsen kan interessenter og brukere av byråets arbeid si hva de mener om oss og vår virksomhet. Det er et redskap vi kan bruke som en rettledning for å gjøre arbeidet vårt mer relevant og nyttig. Vi er i ferd med å utarbeide en ny strategi for virksomheten, og resultatene fra denne undersøkelsen vil også bli brukt som grunnlag for utarbeidelse av den...

Det er blitt et større behov for å fokusere på arbeidsrelatert psykisk helse etter pandemien. EU-OSHAs ferskeste rapport inneholder en grundig analyse av europeiske undersøkelser med fokus på psykisk helse på arbeidsplassen, som omfatter periodene før, under og etter pandemien. Den omfatter data fra HMS-pulsundersøkelsen 2022 , som omfatter mer enn 27 000 arbeidstakere i alle...

Legg ut på en reise inn i verden preget av robotikk på arbeidsplassen med vår tegneseriehelt Napo! Avdekk nye teknologier, og utforsk farene som kan lure når oppgaver automatiseres. Bli med når Napo gir oss veiledning i sikkerhet langs samlebåndet, samarbeider med samarbeidsroboter og oppdager eksoskjelettenes kraft. Automatisering av fysiske og kognitive oppgaver og smarte...

Datavisualiseringsverktøyet HMS-barometer er blitt oppdatert med nye indikatorer som gir oppdatert informasjon om arbeidsmiljøet i hele Europa. Spesielt tilbyr den nyeste framskrivingsseksjonen kvantitative prognoser for framtidige trender i sysselsetting – basert på Cedefops kompetanseframskriving . I tillegg foreligger det nå estimater for den arbeidsrelaterte sykdomsbyrden...

På verdens kreftdag , som markeres årlig 4. februar, er EU-OSHA forpliktet til å delta i kampen mot kreft, den primære årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU. EU-OSHAs ferske undersøkelse om eksponering blant arbeidstakere viste at UV-stråling og dieselutslipp er de hyppigste kreftrisikofaktorene på europeiske arbeidsplasser. Undersøkelsen bidrar til å forbedre forebyggende...

Arbeid på digitale plattformer er en voksende sysselsettingsmodell i flere næringer, der lønnet arbeid organiseres via eller på en nettbasert plattform. Det sørger for en tilgjengelig inngangsbillett til arbeidsmarkedet, spesielt for noen sårbare grupper , og det tilbyr fleksibilitet. Likevel medfører det risikoer og utfordringer for arbeidsmiljøet, blant annet intensivt arbeid...

A new Napo film turns the spotlight on the risk of fire and explosion in the workplace, and the measures which can be taken to reduce the risks. For a fire to start or an explosion to occur, three elements are required: a flammable substance (fuel), air (oxygen), and a source of ignition (heat). And a fundamental issue in managing the risk is the need for a robust risk...

Har du fått det med deg? Nettstedet vårt for online interaktiv risikovurdering har gjennomgått en digital overhaling, og det er ikke bare snakk om en moderne ansiktsløftning. Nå som november er vel overstått og det er gjennomført mer enn 350 000 risikovurderinger og 341 OiRA-verktøy er i bruk, oppgraderer vi OiRA-nettstedet for å legge til rette for enda bedre HMS-risikostyring...

Et arbeidsmarked i løpende utvikling er blitt en kilde til stress, angst og andre psykiske problemer for mange mennesker. Arbeidstakere med lav sosioøkonomisk status er særlig utsatt for psykososial risiko på arbeidsplassen, og denne situasjonen er blitt forverret av covid-19 og utviklingen i kjølvannet av digitaliseringen . I en ny rapport analyserer EU-OSHA den europeiske...