Hovedpunkter

Utviklingen i retning av bærekraft - for eksempel fremme sirkulær økonomi eller bærekraftige kontrakter - kan ha direkte innvirkning på sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS). For å sikre trygge og sunne arbeidsforhold under Europas grønne overgang innen 2040, er det viktig å integrere HMS-hensyn godt i bærekraftsinitiativer for alle relevante politiske områder. Oppdag mer...

Healthy Workplaces Good Practice Awards, som arrangeres i samarbeid med våre nasjonale kontaktpunkter, hedrer alle typer organisasjoner over hele Europa som viser frem innovative tilnærminger som fremmer ansattes velvære. Eksempler på god praksis bør aktivt forebygge sikkerhets- og helserisiko knyttet til innføring av digital teknologi på arbeidsplassen. Etter konkurransen i...

Arbeid på digitale plattformer omfatter et bredt spekter av jobber og arbeidstakere som står overfor svært ulike arbeidsmiljøutfordringer. Som et supplement til eksisterende ressurser for å øke bevisstheten om dette prioriterte området i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen deler EU-OSHA: En infografikk som gir et raskt overblikk over fakta og tall, de viktigste sektorene...

Det kan virke som et privilegium å jobbe i trygge omgivelser og tilbringe kvalitetstid med familien . Men i EU er dette rettigheter for alle arbeidstakere. I EU finnes det en øvre grense for ukentlig arbeidstid på 48 timer, og man skal ha nok fri mellom arbeidsdagene til å hvile og pleie privatlivet. For EU er din velferd en prioritert oppgave. Dette innebærer også at...

Digitaliseringen er i ferd med å forandre arbeidsplassen. Teknologi for KI-basert personalstyring (AIWM) er derfor et prioritert område når det gjelder arbeidsmiljøet . I vår nyeste artikkel ser vi på forholdet mellom KI og ledelsesdynamikkens utvikling på arbeidsplassen. Vi bruker patentdata til å analysere AI-basert ledelsesteknologi, teknologiens tiltenkte funksjoner og...

På den internasjonale kvinnedagen 2024 har EU-OSHA publisert et nytt diskusjonsnotat som ser på kjønnsdimensjonene ved hjemmearbeid og de viktigste utfordringene kvinner står overfor. Artikkelen belyser hva det vil si å gå over til hjemmearbeid og hybridmodeller, og avdekker hvordan disse endringene i uforholdsmessig stor grad påvirker kvinners trivsel og integrering på...

Helse- og sosialsektoren, som sysselsetter ca. 10 prosent av den totale arbeidsstyrken i mange EU-land, står overfor flere utfordringer for arbeidssikkerhet og helse. Digitaliseringen og innføringen av plattformarbeid har forandret sektoren ved å skape nye HMS-risikoer og -muligheter i forhold til arbeidstakernes fysiske og psykososiale velvære. Vår siste artikkel tilbyr...

Organisasjoner fra ulike sektorer og med virksomhet på pan-europeisk nivå har meldt seg på kampanjen for sunne arbeidsplasser 2023-25 som offisielle kampanjepartnere . Disse bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private, spiller en avgjørende rolle for kampanjens suksess gjennom holdningsskapende aktiviteter, samarbeid og innovasjon. De slutter seg til EU-OSHA sine...

Via denne undersøkelsen kan interessenter og brukere av byråets arbeid si hva de mener om oss og vår virksomhet. Det er et redskap vi kan bruke som en rettledning for å gjøre arbeidet vårt mer relevant og nyttig. Vi er i ferd med å utarbeide en ny strategi for virksomheten, og resultatene fra denne undersøkelsen vil også bli brukt som grunnlag for utarbeidelse av den...

Det er blitt et større behov for å fokusere på arbeidsrelatert psykisk helse etter pandemien. EU-OSHAs ferskeste rapport inneholder en grundig analyse av europeiske undersøkelser med fokus på psykisk helse på arbeidsplassen, som omfatter periodene før, under og etter pandemien. Den omfatter data fra HMS-pulsundersøkelsen 2022 , som omfatter mer enn 27 000 arbeidstakere i alle...