Hovedpunkter

Blant de 42,8 millioner menneskene med nedsatt funksjonsevne i EU er det bare rundt halvparten som i dag er i arbeid. Det er avgjørende at arbeidsplasser fremmer god helse og støtter personer med nedsatt funksjonsevne, slik at de kan komme i jobb, vende tilbake til arbeidslivet og bli værende i arbeid. Europakommisjonens sysselsettingspakke for personer med nedsatt...

Møt de første partnerne i «Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv» -kampanjen. Disse virksomhetene, fra både privat og offentlig sektor, jobber aktivt for at digitalisering på arbeidsplassen skal handle om mennesket. Det er budskapet som skal ut til alle hjørner av Europa. Kan det være noe for virksomheten din? Offisielle kampanjepartnere blir mer synlige og får...

A new Napo film turns the spotlight on the risk of fire and explosion in the workplace, and the measures which can be taken to reduce the risks. For a fire to start or an explosion to occur, three elements are required: a flammable substance (fuel), air (oxygen), and a source of ignition (heat). And a fundamental issue in managing the risk is the need for a robust risk...

For å bidra i kampen mot arbeidsrelatert kreft har EU-OSHA gjennomført en undersøkelse om eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere (WES) i Europa. Målet er bedre å kartlegge risikofaktorer på arbeidsplasser som kan føre til sykdommen, og framlegge aktuelle og omfattende data som kan brukes til forebygging, bevisstgjøring og politikkutforming. Tusenvis av...

Transport- og lagringssektoren er svært mangfoldig, og omfatter et bredt spekter av roller, for eksempel sjåfører og lagerledere, blant mange andre. Med over 10 millioner arbeidstakere i EU er det avgjørende med en målrettet tilnærming til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. EU-OSHA har publisert rapporten Transport- og lagringsaktiviteter — resultater fra den...

Som svar på det skiftende landskapet av arbeid forårsaket av covid-19-pandemien satte tre nylige EU-OSHA-publikasjoner søkelyset på hjemmekontoret, inkludert: en rapport om utviklingen av regulering av telearbeid i Europa og dens virkninger på arbeidstakernes velvære og helse; et diskusjonsnotat om fremveksten av hybride arbeidsmodeller som en ny ordning som fører til endringer...

Healthy Workplaces Good Practice Awards, som arrangeres i samarbeid med våre nasjonale kontaktpunkter, hedrer alle typer organisasjoner over hele Europa som viser frem innovative tilnærminger som fremmer ansattes velvære. Eksempler på god praksis bør aktivt forebygge sikkerhets- og helserisiko knyttet til innføring av digital teknologi på arbeidsplassen. Etter konkurransen i...

«Hormigas perplejas» (Perplexed Ants) av Mercedes Moncada Rodríguez forteller en historie om menn og kvinner som lager skip og fly og som står overfor kollapsen av industrien deres i en liten region i Sør-Spania. Filmen viser konsekvensene av endringer i produksjonsmåtene i det 21. århundre og vant Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen for 2023 for den beste...

I dag markeres det offisielle startskuddet for den nye Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, « Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv ». I tråd med Europas digitale tiår snakker EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, om en bærekraftig og framgangsrik digital omstilling. Han gir sin støtte til kampanjen. Kampanjen tar for seg...

Den europeiske yrkesfaguken er integrert i det europeiske året for ferdigheter, og organiseres fra 23. til 27. oktober 2023 for å fremme yrkesrettet utdanning og opplæring som en attraktiv karriere- og læringsvei. Dette er det perfekte tidspunktet for å gjøre opp status for EU-OSHAs OSHVET-prosjekt , som er utviklet for å øke bevisstheten om viktigheten av helse, miljø og...