Hovedpunkter

12/02/2020

Image by Albert Dezetter from Pixabay

12. februar deltar EU-OSHAs administrerende direktør, Dr Christa Sedlatschek, på den internasjonale konferansen Future of work. Utfordringer og muligheter knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Dr Sedlatschek deltar i paneldiskusjonen From research to action oriented policies (fra forskning til handlingsorienterte policyer).

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

I år deler EU-OSHA ut Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen sammen med dokumentarfilmfestivalen Doclisboa i Lisboa, Portugal. Konkurransen er nå åpen for innsending av dokumentarfilmer. 

Prisen hedrer den beste dokumentaren om et arbeidsrelatert emne med en pris på 5 000 EUR og teksting på et utvalg av europeiske språk.

Finn ut mer om kriteriene for å søke om denne prisen

04/02/2020

Image by Jill Wellington from Pixabay

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. I løpet av de siste 20 årene har den vokst til en mektig bevegelse som inspirerer organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner til å øke bevisstheten og iverksette tiltak for å redusere den globale effekten av sykdommen.

Arbeidsrelatert kreft er fortsatt et av de største helseproblemene som arbeidsplasser over hele Europa står overfor. Årlig oppstår det 120 000 krefttilfeller som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

30/01/2020

AlexanderStein via Pixabay

Hver måned når en flerspråklig samling av nettbaserte nyheter om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) tusenvis av abonnenter over hele Europa ved hjelp av OSHmail, vårt elektroniske nyhetsbrev.

Vi vil takke alle våre abonnenter for tilliten, den vedvarende interessen for HMS og motivasjonen til å samarbeide med oss for å fremme et tryggere og sunnere arbeidsliv i Europa.

Hvis du ikke har hatt mulighet til å lese OSHmail, kan du ta en titt på de siste utgavene.

16/01/2020

Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og med det kommer stadig nye risikoer for arbeideres sikkerhet og helse. Selskaper og medlemsland må snakke om og dele gode fremgangsmåter, og nå ut til bedrifter, samlingspunkter og lokale fabrikker. I en videomelding til EU-OSHA anerkjenner EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, EU-OSHAs bidrag med hensyn til å styrke selskaper med nettbaserte verktøy for risikovurdering, samt hjelpe Europakommisjonen med å forutse nye risikoer.

03/01/2020

Kroatia promoterer «Et sterkt Europa i en verden av utfordringer» under dets formannskap i Rådet for Den europeiske union, som begynner den 1. januar 2020.

Det kroatiske presidentskapet er opptatt av å styrke Den europeiske søylen for sosiale rettigheter og fordelene den gir Europas borgere når det gjelder rettferdige arbeidsvilkår og helseomsorg, samt maksimere mulighetene som digitalisering gir for bærekraftig vekst.

Les mer om formannskapet i Rådet for Unionen

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Hva gjør land i og utenfor Europa for å takle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser? Våre 25 nye case-studier ser på forskjellige nasjonale politiske tiltak rettet mot forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser. De skisserer hva hvert tiltak har oppnådd, suksessfaktorene og utfordringene, og potensialet for overførbarhet til andre sektorer eller land.

Pages

Pages