Hovedpunkter
29/05/2020

Mobilisering av unge i kampen mot tobakkskjempene «Big Tobacco» – en strategi for å oppnå sunnere arbeidsplasser

napofilm.net

Hvordan ungdommer best kan beskyttes mot manipulering fra tobakksindustrien er temaet for Verdens tobakksfrie dag den 31. mai. Den feires som en del av European Week Against Cancer (europeisk uke for kreftforebygging).

Å gi ungdom kunnskap om tobakkens helseskadelige effekter er også et viktig skritt mot en robust kultur for et røykfritt arbeidsmiljø. I likhet med andre år, deltar EU-OSHA i den globale antitobakk-kampanjen som ble igangsatt av Verdens helseorganisasjon for å øke bevisstheten om skadevirkningene fra tobakksbruk på arbeidsplassen.

Bli aktiv nå og hjelp oss med å gjøre hver dag på arbeidsplassen til en Verdens tobakksfrie dag!

Ta en titt på ressursene som er tilgjengelige for å hjelpe deg og dine kolleger med å markedsføre og sikre røykfrie arbeidsplasser

Se Napo i … lunger i arbeid og lær hvordan tobakksrøyk kan bekjempes

 Besøk våre nettsider om arbeidsrelatert kreft