Din rett til et sunt og trygt arbeidsmiljø: La oss få det til å fungere!

Image

Rettferdig arbeid og effektiv sosial beskyttelse er blant hovedprinsippene i den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Søylen og den tilhørende handlingsplanen beskytter mennesker på arbeid, under jobbsøking og gjennom hele karrieren og privatlivet deres. For å støtte dette har den nylig lanserte kampanjen La oss få det til å fungere!, ledet av EU-kommisjonen, som mål å styrke sosiale rettigheter og forbedre livene til alle innbyggere, innenfor svært konkrete felt, som kompetanse, familie, inntekt, likestilling og arbeid.

Kommisjonen arbeider for å skape flere arbeidsplasser, bekjempe ulikhet og sosial ekskludering, ved å sikre at alle får tilgang til arbeid og opplæring av høy kvalitet. EU-OSHA bidrar til handlingsplanen ved å gjøre tilgjengelig sine kostnadsfrie nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøy (OiRA) for å hjelpe bedrifter med å overholde nasjonal arbeidsmiljølovgivning.

Bli inspirert av suksesshistorier, få tilgang til verdifulle verktøy og lær om kommende arrangementer i landet ditt. Din sikkerhet og helse kommer først!

Se nærmere på ressurser om arbeidslivet

Kampanjen La oss få det til å fungere, er også på linje med det europeiske ferdighetsåret

 

#MakeItWork #SocialRights