Hovedpunkter
26/04/2019

Verdens arbeidsmiljødag fokuserer på HMS og framtidens arbeidsliv

I år retter Verdens arbeidsmiljødag søkelyset mot framtidens arbeidsliv og hvordan HMS skal være en del av det.

Dagen markeres den 28. april hvert år og inngår i en global kampanje for å fremme et trygt, helsefremmende og anstendig arbeidsliv.

Den internasjonale minnedagen for døde og skadde arbeidere markeres på samme dato. “Ta kontroll – fjern farlige stoffer fra arbeidsplassen” er årets tema for kampanjen, som ledes av den internasjonale fagbevegelsen IUTC.

Les bloggartiklene våre og lær mer om disse viktige globale kampanjene og om hvordan EU-OSHA bidrar til at de når ut:

Framtidens arbeid i søkelyset til Verdens arbeidsmiljødag og Den internasjonale minnedagen for skadde og drepte arbeidere 2019: Ta kontroll – fjern farlige stoffer fra arbeidsplassen

Besøk ILOs egen side og last ned rapporten “HMS i kjernen av framtidens arbeidsliv