Verdens arbeidsmiljødag 2023: Fremheving av alles rett til et sunt og trygt arbeidsmiljø

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Den 28. april hvert år markeres Verdens arbeidsmiljødag i regi av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Årets markering tar til orde for et sunt og trygt arbeidsmiljø som et grunnleggende prinsipp og en grunnleggende rettighet på arbeidsplassen.

Innenfor EU-OSHA faller denne markeringen under prinsipp 10 i Den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Den anerkjenner at et sunt, trygt og godt tilpasset arbeidsmiljø er avgjørende for å oppnå et sterkt, rettferdig og inkluderende sosialt Europa.

Hvis du vil lære mer om betydningen av arbeidsmiljø og helse (HMS), kan du la deg veiledes av helten vår, NAPO.

Utvikling av en forebyggingskultur på tvers av alle bedrifter i Europa og en forbedring av arbeidsforholdene for alle arbeidstakere er avgjørende for å gjøre arbeidsplasser tryggere og mer produktive.