Hovedpunkter
29/05/2019

Verdens tobakksfrie dag: Si nei til røyking og ta vare på lungene dine

napofilm.net

Den 31. mai hvert år rettes oppmerksomheten mot skadevirkningene av tobakksbruk og passiv røyking. Verdens tobakksfrie dag har som mål å bekjempe bruk av tobakk i alle former og få enkeltpersoner, offentligheten og myndighetene til å treffe tiltak for å fremme en røykfri livsstil.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er initiativtaker og trekker hvert år fram et tema som formidler et samordnet globalt budskap. 2019-kampanjen skal bevisstgjøre om risikoen ved eksponering for tobakk og hvordan det påvirker lungehelsen, fra kreft til kroniske luftveissykdommer.

Til tross for at skadevirkningene på menneskers helse er allment kjent, er det fortsatt mange arbeidstakere som ikke kan arbeide på en røykfri arbeidsplass. EU-OSHA tilbyr en samling med infoark som kan bidra i retning av et røykfritt arbeidsmiljø for alle.

Se Napo i … lunger i arbeid og lær hvordan tobakksrøyk kan bekjempes

Les mer om arbeidsrelatert kreft og farlige stoffer