Verdensdagen for psykisk helse: Se det nye området om arbeidsrelaterte psykososiale risikoer og psykisk helse på nettstedet vårt!

Image

© WHO

På årets utgave av verdensdagen for psykisk helse oppfordrer vi til å komme sammen og skape et sunnere og mer støttende arbeidsmiljø for alle! Dagen markeres 10. oktober hvert år, og årets tema «Vi trenger å høre til», understreker at psykisk helse er en grunnleggende menneskerettighet for alle mennesker. 

Solid arbeid kan styrke den psykiske helsen. Men omtrent 27 prosent av alle arbeidstakere sier at de opplever stress, depresjon eller angst som skyldes eller forverres av jobben. Problemer som stor arbeidsbelastning, manglende kontroll, jobbusikkerhet og trakassering er psykososiale risikofaktorer som kan forebygges.

For å utforske dette temaet videre kan du sjekke ut det nye temaområdet om psykososiale risikoer og psykisk helse på nettstedet vårt. Der finner du en beskrivelse av EU-OSHAs forskningsprosjekt (2022–2025) der målet er å skaffe informasjon som kan brukes til politikkutforming, forebygging og bevisstgjøring. Forskningen fokuserer på fakta og tall, håndtering av politikk og praksis, veiledning og hjelpemidler, innsikt i håndtering av vold og strategier for å komme tilbake i jobb, samtidig som det blir lagt vekt på mangfold og sårbare grupper.

For å markere dagen arrangerer Europakommisjonen konferansen En tilnærming som prioriterer god psykisk helse for alle i hele EU i Brussel som et tiltak for å støtte sin «samlede strategi for psykisk helse».