Verdens kreftdag 2023: en mulighet til å fokusere på arbeidsrelatert kreft

Image

© UICC

Verdens kreftdag, som markeres 4. februar hvert å, inviterer oss til å være bevisste og ta initiativ til en verden mindre tynget av kreft. EU-OSHA er forpliktet til å bli med i kampen mot kreft, den fremste årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU.

Som en del av dette arbeidet, ferdigstilles denne måneden alt feltarbeidet knyttet til EU-OSHAs undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for å identifisere risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen. De første resultatene kunngjøres så senere på året. Undersøkelsen tar sikte på å gi et informasjonsgrunnlag som kan forbedre beskyttelsen mot farlige stoffer og muligens bidra til å oppdatere EU-lovgivning.

Ta en titt på EU-OSHAs informasjonsark om kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen og de flerspråklige faktaarkene om kreftfremkallende stoffer og prosesser, publisert i forbindelse med veikartet for kreftfremkallende stoffer; et initiativ som EU-OSHA støtter aktivt.

Se den siste Napo-filmen «De skjulte farene» for å øke bevisstheten om risikoen ved prosessgenererte kreftfremkallende stoffer og hvordan de kan forebygges.

Finn ut mer om Verdens kreftdag og alle kampanjeaktiviteter for å utjevne ulikheter i kreftomsorgen.