Hovedpunkter
04/02/2020

Verdens kreftdag 2020: engasjement for å jobbe sammen og skape arbeidsplasser som er frie for kreft

Image by Jill Wellington from Pixabay

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. I løpet av de siste 20 årene har den vokst til en mektig bevegelse som inspirerer organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner til å øke bevisstheten og iverksette tiltak for å redusere den globale effekten av sykdommen.

Arbeidsrelatert kreft er fortsatt et av de største helseproblemene som arbeidsplasser over hele Europa står overfor. Årlig oppstår det 120 000 krefttilfeller som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

Gjennom forskning og opplysningstiltak bidrar EU-OSHA aktivt i kampen mot arbeidsrelatert kreft. Vi er nå i den forberedende fasen av en undersøkelse for å samle omfattende data om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft i Europa. Målet med undersøkelsen er å gjøre opplysningskampanjer og forebyggende tiltak mer målrettet samt å bidra til kunnskapsbasert politikkutforming.

Lær mer om vårt prosjekt En undersøkelse om eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassene i Europa

Ta en titt på vår nettside om arbeidsrelatert kreft

Oppdag veikartet for kreftframkallende stoffer og EU-OSHAs aktive rolle i dette arbeidet

Bli med på Verdens kreftdag og #IAmAndIWill-kampanjen