Jobber du hjemmefra? Hold deg trygg og frisk med OiRA

Image

© EU-OSHA

Telearbeid har blitt svært vanlig etter pandemien, og et nytt online interaktivt risikovurderingsverktøy (Online interactive Risk Assessment, OiRA) kan nå hjelpe både arbeidsgivere og fjernarbeidere med å skape tryggere og sunnere arbeidsplasser hjemme. 

OiRA-verktøyet for telearbeid er ikke sektorspesifikt. Det kan enkelt tas i bruk uavhengig av virksomhetstype. Det støtter arbeidsgivere ved å generere policybaserte risikoerklæringer og fjernarbeidere ved å gi sikkerhets- og helserelaterte tips om alt fra organisering av arbeidsplassen, arbeidsmiljøet og arbeidsstasjonen til psykososiale risikoer som fjernarbeid kan medføre.

Verktøyet kan integreres i EUs eksisterende sektorielle OiRA-verktøy eller tilpasses av nasjonale OiRA-partnere for å dekke behovene i ulike land og sektorer. 

Administrerer du en ekstern arbeidsstyrke? Eller jobber du hjemmefra? 

Bruk og hjelp oss med å promotere OiRA-verktøyet for fjernarbeid

Lær alt om hvordan OiRA hjelper bedrifter med å forebygge arbeidsrelaterte sikkerhets- og helserisikoer