Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og HMS: nytt tematisk avsnitt på nettet tilgjengelig nå!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Blant de 42,8 millioner menneskene med nedsatt funksjonsevne i EU er det bare rundt halvparten som i dag er i arbeid. Det er avgjørende at arbeidsplasser fremmer god helse og støtter personer med nedsatt funksjonsevne, slik at de kan komme i jobb, vende tilbake til arbeidslivet og bli værende i arbeid.

Europakommisjonens sysselsettingspakke for personer med nedsatt funksjonsevne har som mål å sikre lik tilgang til arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne. EU-OSHA bidrar med relevante opplysninger og ressurser.

Sett av litt tid til å sjekke ut vår nye informasjon om arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne på nettet, og se den store samlingen ressurser i OSHWiki-artikkelen Ill health, disability, employment and return to work.

En mangfoldig arbeidsstyrke er avgjørende for å fremme tryggere og bedre arbeidsplasser!