Hovedpunkter
15/11/2019

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: utbredelse, kostnader og demografi i EU-området

© Cristina Vatielli 

Den nye omfattende europeiske oversiktsrapporten og sammendraget ser på hvordan MSL påvirker den europeiske arbeidsstyrken, samfunnet og økonomien.

Disse publikasjonene inngår i et større EU-OSHA-prosjekt som har til formål å analysere nasjonale og europeiske data om MSL, om lidelsenes innvirkning på helse og arbeid, risikofaktorer og tiltak for å få berørte personer tilbake i arbeid.

Denne dyptpløyende analysen påpeker behovet for en integrert tilnærming til forebygging av arbeidsrelatert MSL, som påvirker millioner av arbeidstakere og koster arbeidsgivere flere milliarder euro. 

Noen nasjonale rapporter kommer snart.

Se den endelige rapporten og sammendraget

Gå til vårt tematiske webområde for å lære mer om arbeidsrelatert MSL