Hovedpunkter
12/03/2020

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: ny synteserapport supplerer EU-funn med nasjonale data

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Denne siste synteserapporten er en del av et større EU-OSHA-prosjekt som skal analysere nasjonale og europeiske data om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Rapporten undersøker utbredelsen og omfanget av muskel- og skjelettlidelser, relevante risikofaktorer, hvilken innvirkning de har på helsen, og hvordan de kan forebygges på arbeidsplassen.

Denne publikasjonen supplerer funn på EU-plan med nasjonale data og analyser fra ti land (Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland, Østerrike, Finland og Sverige). Ved å dele nasjonale data på EU-plan bidrar EU-OSHA til å øke kunnskapen om muskel- og skjelettlidelser blant politiske beslutningstakere, HMS-personell og nasjonale myndigheter generelt.

Se synteserapporten og alle relaterte publikasjoner om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: utbredelse, kostnader og befolkningsstatistikk i EU

Les om muskel- og skjelettlidelser på OSHwiki-sidene våre