Hovedpunkter

Back to highlights

Hvorfor franske selskaper velger OiRA for håndtering av arbeidsrelatert risiko

Image

© EU-OSHA

Hvordan kan mikro- og småbedrifter komme i gang med en langsiktig bærekraftig risikovurdering?

La oss lære fra erfaringene i Frankrike! Ny forskning avdekker fordelene med OiRA som en risikovurderingsmetode foretrukket av franske virksomheter. OiRA, som står for Online interactive Risk Assessment, gjør det mulig for EUs medlemsland å lage sektorspesifikke risikovurderingsverktøy som er gratis tilgjengelige for alle.

Studien viser at OiRA hjelper mikro- og småbedrifter i Frankrike med å styrke sin systematiske tilnærming til risikostyring, spesielt blant virksomheter som ikke hadde en risikovurderingspraksis på plass før de startet med OiRA. Bedrifter rapporterer at gjennomføring av en risikovurdering ved hjelp av OiRA gjør dem i stand til å identifisere arbeidssikkerhets- og helserisikoer som de ikke har tenkt på før, for så å kunne involvere arbeidstakere bedre i prosessen og tenke videre ut over identifiseringen av risiko ved å lage en forebyggende handlingsplan.

Utforsk funnene i rapporten og sammendraget: Risikovurdering ved bruk av OiRA på franske arbeidsplasser: en kvalitativ undersøkelse

Er du ny innen OiRA? Finn verktøyene som er tilgjengelige i ditt land eller for din aktivitetssektor.