Hovedpunkter
18/08/2020

Hva betyr digitalisering for sikkerhet og helse på jobb?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Når kunstig intelligens og avansert robotteknologi blir en normal del av arbeidslivet, vil slik digital teknologi i økende grad påvirke yrkessikkerhet og helse.

Brosjyren om forskning på digitalisering er nå tilgjengelig i flere språkversjoner. Den viser utfordringene som oppstår for sikkerhet og helse og mulighetene digitalisering skaper for bedre arbeidsforhold.

Diskusjonsnotatene om stordata, 3D-utskrift, exoskjelett og kunstig intelligens er også tilgjengelig på flere språk.

Vis alle publikasjonene om digitalisering og oppsummeringsrapporten Framsynsrapport om nye og framvoksende HMS-risikoer i arbeidslivet knyttet til digitaliseringen fram mot 2025.

Vis nettsiden om IKT, digitalisering og arbeid