Hovedpunkter
01/08/2019

Verdien av HMS – estimere kostnadene ved arbeidsskader og sykdommer

@Carlos Muza on Unsplash

I en ny rapport, informerer EU-OSHA om funnene i den andre delen av prosjektet Costs and benefits of occupational safety and health. Den beskriver to tilnærminger for å estimere den økonomiske byrden av arbeidsrelaterte sykdommer, skader og død.

Kostnadsestimatene er tatt fra fem medlemsland, valgt for å representere Europas mangfoldige geografi, næringer og sosiale systemer. Rapporten sammenligner resultatene og undersøker styrken og svakhetene i hver tilnærming. Metodologien og hovedfunnene er skissert i rapporten kortfattet sammendrag og via SlideShare.

Beregning av de økonomiske konsekvensene av arbeidsrelatert dårlig helse er uvurderlig for beslutningstakere. Det gjør det mulig for dem å ta informerte beslutninger om sikkerhets- og helsepolitikk og strategier.

Last ned hele rapporten om å estimere kostnader ved arbeidsrelaterte skader og sykdommer

For en kortfattet redegjørelse for funnene, se vår SlideShare-presentasjon

Finn ut mer om kostnadene og fordelene ved HMS