Bruk av kunstig intelligens til automatisering av oppgaver og beskyttelse av arbeidstakere: åtte casestudier gir ny innsikt

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA har nettopp publisert åtte casestudier for å se nærmere på hvordan automatisering av oppgaver ved hjelp av systemer basert på kunstig intelligens (KI) kan gjennomføres på en vellykket måte for å sikre arbeidstakeres velvære.

Publikasjonene undersøker virkningen av disse systemene på arbeidsmiljø og helse og identifiserer gjeldende drivkrefter, hindringer og suksessfaktorer for å få mest mulig ut av denne teknologien, samtidig som arbeidstakere beskyttes.

Studiene dekker ulike kontekster, inkludert løfting, produktinspeksjon, graving av grøfter, visuell gjenkjenning, inspeksjon av gass og oljeinfrastruktur, faktakontroll, KI-baserte tiltak for kvalitetskontroll og inspeksjon av anleggsplasser for gassinfrastruktur.

I nær fremtid kommer vi til å publisere en sammenlignende rapport med casestudier om KI-baserte systemer og avansert robotteknologi for automatisering av oppgaver.

Utforsk alle publikasjoner om robotikk og KI.

Klikk her for å utforske kampanjen «Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv».