Avdekking av sektorer med høy risiko: EU-OSHA samarbeider med Senior Labour Inspectors Committee

Image

© EU-OSHA

Raske endringer i arbeidsmiljøet som følge av digitalisering og innføring av nye arbeidsformer, også som følge av COVID-19, gir nye arbeidsmiljøutfordringer. Samtidig bør tradisjonelle risikoer og høyrisikosektorer som gruvedrift, skogbruk og bygging ikke overses.

Å takle de utviklende HMS-problemene krever en mangefasettert tilnærming samt datainnsamling på de faktiske arbeidsplassene. OSH-arbeidsinspektører og deres syn på risiko, sektorer og arbeidstakergrupper kan i vesentlig grad bidra til en bedre forståelse og adressering av disse bekymringene. I tillegg hadde de en viktig rolle i forebygging og kontroll av covid-19-smitte på arbeidsplasser under pandemien.

Av den grunn samarbeidet EU-OSHA med Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) for å gjennomføre en omfattende felles undersøkelse for å identifisere høyrisikoyrker og -sektorer.

Les rapporten Labour inspectors' insights into perceived high-risk occupations and sectors in Europe: an EU-OSHA-SLIC survey.