Hovedpunkter

Back to highlights

Samlet for kreftfrie arbeidsplasser: tid for handling

Image

Den europeiske uken for kreftforebygging «European Week Against Cancer – EWAC» finner sted mellom 25. og 31. mai for å mobilisere styresmakter, organisasjoner og enkeltpersoner i kampen mot kreft.

I år slår vi oss sammen med Association of European Cancer Leagues (ECL) for å sette fokus på gjennomføringen av Europeisk krefthandlingsplan. Denne EU-tilnærmingen til kreftforebygging, -behandling og -omsorg anerkjenner også forekomsten av arbeidsrelatert kreft og viktigheten av protokoller om tilbakevending til arbeid for pasienter, overlevende og samfunnet.

La oss bryte ned barrierene rundt kreft og arbeid! er ett av initiativene i Den europeiske uken for kreftforebygging – et webinar 30. mai for å stimulere en politisk dialog med bidrag fra EU-OSHA. Målet er å øke bevisstheten om virkningen av kreft på arbeidsplassen og komme med forslag om konkrete handlinger og anbefalinger for å forbedre kommunikasjonen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder kreft på arbeidsplassen.

Bli med på Den europeiske uken for kreftforebygging 2022 «European Week Against Cancer». Tiden for handling er nå!

Følg #EWAC22 og #EUCancerPlan

Lær mer om arbeidsrelatert kreft, undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen i Europa og veikartet for kreftfremkallende stoffer