Hovedpunkter
04/10/2019

Mot et tryggere arbeidsmiljø i skolen med OiRA

Den internasjonale lærerdagen den 5. oktober er ikke bare en dag for å vise takknemlighet til lærere – det er en anledning til å reflektere over hvordan statusen, rettighetene og arbeidsforholdene deres kan forbedres.

De sosiale partnerne på europeisk nivå ETUCE og EFEE, i tett samarbeid med EU-OSHA, har utviklet to nettverktøy for å hjelpe aktører innen barnehagevirksomhet, barneomsorg og ungdomsskoleinstitusjoner med å vurdere risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og fatte forebyggende og effektive tiltak, ikke bare for lærere, men for hele staben!

Utarbeidelsen av disse verktøyene ble introdusert i 2016 i en felles erklæring fra partnerne: Forebygge og bekjempe psykososiale farer i utdanningssektoren.

Risiko i utdanningssektoren har mange sider og verktøyene inkluderer en rekke forebyggende tiltak – for psykososial risiko, risiko for snubling og fall, risiko som stammer fra manglende bygningsvedlikehold og mye mer.

Utforsk og del OiRA-verktøyet for ungdomsskolen og OiRA-verktøyet for utdanning og pleie av små barn

Flere nasjonale OiRA-partnere har allerede adressert viktigheten av HMS i utdanningssektoren ved å levere et nasjonalt verktøy på deres språk. Ta en kikk på de tilgjengelige verktøyene