Hovedpunkter

Back to highlights

Dagens skolebarn er morgendagens ansatte: muskelskjeletthelse i langsiktig perspektiv

Image

Muskelskjelettplager anses ofte som et problem som bare angår voksne, men i realiteten rammer de en tredjedel av barn og unge. Når de så kommer til en arbeidsplass, kan disse unge ansatte oppleve at problemene forsterkes. Selv om ikke alle muskelskjelettplager kan hindres, kan mange av risikoene forbundet med dem unngås.

En livslang tilnærming for å hindre og mestre muskelskjelettplager er fokus i dette nye "Lette byrden"-prioritetsfeltet i "Fremtidige generasjoner", som søker å fremme barnas og ungdommens muskelskjeletthelse.

Bla gjennom EU-OSHAs utvalg av rapporter, artikler, ressurser for praktisk opplæring og andre publikasjoner på "Fremtidige generasjoner".