You are here

Hovedpunkter
20/09/2017

Midlertidig ansatte i søkelyset i en ny kampanje fra SLIC

SLIC (Senior Labour Inspectors’ Committee) lanserer en informasjons- og kontrollkampanje for å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen for vikarer og grensearbeidere. Kampanjen, som har fått navnet “Safe and healthy work for temporary jobs” (Et sikkert og sunt arbeidsmiljø for midlertidig ansatte), varer fra oktober 2017 til mai 2019.

Vikarbyråene i Europa har hatt en voldsom vekst det siste tiåret. Midlertidig ansatte kan være særlig sårbare, og undersøkelser viser at midlertidig ansatte har flere ulykker på arbeidsplassen enn andre arbeidstakergrupper.

Tilsyn vil bli gjennomført både hos vikarbyråer og foretak som benytter seg av vikarbyråer. Kampanjen inneholder informasjon og bevisstgjøringsaktiviteter og et pilotprosjekt med tilsyn over landegrensene.

Den 20. og 21. september arrangeres et avsparksseminar for kampanjen i Luxembourg, der Tim Tregenza, Network Manager hos EU-OSHA, presenterer effektive ressurser spesielt med sikte på å hjelpe små og mellomstore bedrifter med styring av HMS-risikoer, for eksempel OiRA-verktøyene.

Besøk kampanjenettstedet

Lær mer i rapporten vår “Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered”