Ta vare på omsorgsyterne: sikre psykososialt velvære for helse- og sosialarbeidere

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Mer enn hver tiende arbeidstaker i EU er ansatt i helse- og omsorgssektoren, som omfatter yrker som lege, pleie og omsorg og sosialt arbeid. Psykososiale risikoer er spesielt vanlige i sektoren, blant annet høy arbeidsbelastning, vold fra tredjeparter, uregelmessige arbeidstider og høye emosjonelle krav. Disse kan påvirke både arbeidstakeres psykiske og fysiske helse.

EU-OSHAs nyeste diskusjonsnotat Psykososiale risikoer i helse- og omsorgssektoren gir en oversikt over psykososiale risikoer i sektoren og utbredelsen av dem, og diskuterer effektive tiltak for å forebygge, redusere og håndtere psykososiale risikoer på arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren.

Oppdag mer informasjon i Helse- og omsorgssektorens-nettseksjon.