Hovedpunkter
20/05/2020

Håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser gjennom effektive strategier, retningslinjer og praksis

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Hva fungerer egentlig når det gjelder å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser? Vår nye rapport identifiserer 25 forskjellige initiativer – fra bevisstgjøringskampanjer til inspeksjoner og lovgivning – som brukes i 14 land. De belyser hva som kan gjøres for å forebygge muskel- og skjelettlidelser, særlig i SMB. Seks av disse initiativene undersøkes nærmere og gir innsikt i hvordan tiltak for forebygging av muskel- og skjelettlidelser fungerer i praksis. Denne rapporten er del av et bredere prosjekt der eksisterende retningslinjer, programmer og verktøy for forebygging av muskel- og skjelettlidelser har blitt analysert i samband med eksisterende litteratur og statistiske bevis på emnet.

Forskningen avslører flere nøkkelelementer som er viktige for effektive tiltak på politisk nivå, inkludert forpliktelse og deltakelse fra alle interessenter på alle nivåer, fremming av forebyggende tiltak gjennom positive insentiver og hensynstagen til ergonomi.

Last ned rapporten og sammendraget av «Retningslinjer og praksis for forebygging: Tilnærminger for å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser» og relaterte eksempler fra virkeligheten

Les litteraturgjennomgangen Arbeidsrelaterte MSL: hvorfor er de fremdeles så utbredt, og hva kan gjøres for å beskytte arbeidstakere og virksomheter?

Lær mer om vår forskning på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser på vår dedikerte nettside