Hovedpunkter

Back to highlights

Tidlig fokus på muskel- og skjeletthelse: livslange effekter i en generasjon av arbeidere

Image

© IStock photo

Mange barn og unge lever med muskel- og skjelettlidelser. Disse lidelsene kan bli forverret når de begynner å arbeide. Overvekt og inaktivitet kan øke risikoen for muskel- og skjelettlidelser hos unge og barn, men de kan forebygges. Det er et sammensatt foretakende å skulle begrense disse farene, og folkehelsemyndighetene, skolene og bedriftshelsetjenesten bør være inne i bildet.

Les dette nye informasjonsarket for å se hvordan en livslang tilnærming til god muskel- og skjeletthelse vil gagne alle aldersgrupper og bidra til sunn aldring.

Se PowerPoint-presentasjonen for en introduksjon til emnet.

Utforsk prioriteringsområdet «Framtidens generasjoner» i kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» for flere ressurser.