You are here

Hovedpunkter
14/08/2017

Gir tryggere og sunnere bedrifter med bedre resultater

Små og svært små bedrifter er selve ryggraden i europeisk økonomi. Imidlertid er det mange små bedrifter som på grunn av mangel på ressurser eller fagkunnskap synes det er vanskelig å styre HMS-risikoene.

For å gripe fatt i dette har EU-OSHA lansert et omfattende prosjekt som identifiserer retningslinjer, strategier og praktiske løsninger, særlig når det gjelder styring av HMS-risikoer i små bedrifter. Resultatene vil gi kunnskapsbasert støtte til politiske beslutningstakere og god praksis som støtter HMS-arbeidet i små bedrifter — og dermed gjøre Europa til et sikrere og sunnere sted å arbeide.

Les flygebladet

Lær mer om utfordringene ved styring av HMS-risikoer i små bedrifter og hvordan EU-OSHA griper fatt i dem