Hovedpunkter
08/09/2020

Stopp pandemien: Ressurser for å redusere byrden av sesonginfluensa på arbeidsplassen

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Arbeidsplasser i EU må sørge for å være forberedt på fremtidige covid-19-utbrudd, blant annet i form av vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa, særlig i viktige sektorer og blant viktige yrkesgrupper som helsearbeidere.

For å redusere byrden av sesonginfluensa kreves det koordinerte tiltak for å øke omfanget av influensavaksinasjonsdekningen i medlemsstatene og forebyggende tiltak for å begrense spredningen av sesonginfluensa.

For å bidra til å fremme helse gjennom vaksinasjonskampanjen for sesonginfluensa kan du bruke og dele veilederen og infografikken fra Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, videoen og plakaten fra Verdens helseorganisasjon samt CDCs verktøykasse for digitale medier.

Besøk vår nettside Gode arbeidsplasser stopper pandemien – der finner du alle covid-19-ressurser for arbeidsplassen

Hold deg oppdatert om Kommisjonens tiltak mot koronaviruset

Følg emneknaggene #EUhealthyworkplaces og #StopthePandemic og #UnitedAgainstCoronavirus