Hovedpunkter
27/07/2020

Stopp pandemien: EU-OSHAs handlingsplan for gode arbeidsplasser

© EU-OSHA

Under emneknaggen «Gode arbeidsplasser stopper pandemien» har EU-OSHA startet et initiativ for å håndtere utfordringene for arbeidsmiljøet knyttet til den aktuelle pandemien. EU-OSHA tilbyr omfattende veiledning for arbeidsplasser når det gjelder covid-19.

Ressursene består blant annet av: EU-veiledning for å begrense spredningen av viruset og for å treffe forebyggende tiltak for en trygg og god retur til arbeidsplassen, informasjon om hvordan eksponering for biologiske agenser kan begrenses, videoer for å bevisstgjøre folk og en rekke koblinger til materiale om god praksis fra EU og internasjonale organisasjoner.

Handlingsplanen er knyttet opp mot EU-OSHAs kampanje Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning om muskel- og skjelettsykdommer, som lanseres i oktober. Men forhåndssiden for kampanjen tilbyr allerede praktiske veiledninger, verktøy og visuelle ressurser for å kunne arbeide hjemmefra på en god måte.

Bli med og spre nyheten. Hjelp oss å bekjempe pandemien!

Se alle covid-19-ressurser for arbeidsplassen under Gode arbeidsplasser stopper pandemien

Følg emneknaggene #EUhealthyworkplaces og #StopthePandemic