Styring av sikkerhet og helse for transport- og lagerarbeidstakere: ny ESENER-rapport offentliggjort

Image

© EU-OSHA

Transport- og lagringssektoren er svært mangfoldig, og omfatter et bredt spekter av roller, for eksempel sjåfører og lagerledere, blant mange andre. Med over 10 millioner arbeidstakere i EU er det avgjørende med en målrettet tilnærming til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

EU-OSHA har publisert rapporten Transport- og lagringsaktiviteter — resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) som undersøker HMS-ledelsen i sektoren ved å se på funnene på tvers av de tre undersøkelsesbølgene (2019, 2014 og 2009) og gjennomføre intervjuer med representanter innen sektoren.

Rapporten identifiserer påvirkningsfaktorer som bedriftsstørrelse og de viktigste risikofaktorene blant arbeidstakerne, som langvarig stillesitting og risiko for ulykker med maskiner. Publikasjonen utforsker også de hyppigste helseproblemene, inkludert muskel- og skjelettskader og psykiske helseproblemer, og foreslår skreddersydde policymarkører for å forbedre HMS i sektoren.

Et sammendrag av rapporten er også tilgjengelig, og omfattende undersøkelsesresultater for sektoren kan utforskes gjennom ESENER datavisualisering.