Hovedpunkter
20/10/2020

Trygghet på gården: Hvordan vi kan redusere risikoen for muskel- og skjelettsykdommer blant landbruksarbeidere

Staying safe down on the farm

Landbruket er en av sektorene der vi finner flest tilfeller av muskel- og skjelettsykdommer, ettersom det tradisjonelt omfatter tunge laster, repetitive bevegelser og statiske arbeidsstillinger. Et nytt diskusjonsnotat ser på eksempelet fra Marche-regionen i Italia for å undersøke hvordan mekanisering kan redusere risikofaktorer for muskel- og skjelettsykdommer.

Notatet – og et annet notat som fokuserer på risikovurdering av muskel- og skjelettsykdommer i overekstremitetene i landbruket, og som skal publiseres senere i år – ble utarbeidet i henhold til en forskningsavtale mellom EU-OSHA og INAIL, Italias nasjonale institutt for forskning på ulykker på arbeidsplassen.

Laste ned diskusjonsnotatet om muskel- og skjelettsykdommer i landbruket: fra identifikasjon av risiko til vedtakelse av forebyggende tiltak 

Les mer om EU-OSHAs forskning på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsykdommer