Hovedpunkter
20/08/2019

Starte samtaler om muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen

© EU OSHA/INSHT

“Samtalestartere for samtaler på arbeidsplassen om muskel- og skjelettlidelser” er en flott ny ressurs. De kan brukes som forberedelse til gruppesamtaler på arbeidsplassen eller som en del av opplæringen. Verktøyet inneholder veiledning for ledere og arbeidstakere om kommunikasjon om muskel- og skjelettlidelser.

Samtalestarterne dekker ulike scenarier, blant annet håndtering av muskel- og skjelettlidelser i ulike jobber, hvordan fortelle arbeidsgiver om en slik diagnose, hvordan snakke til en arbeidstaker som har ryggsmerter, og hvordan håndtere muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplasser hvor arbeidsoppgavene varierer på grunnlag av kjønn.

God kommunikasjon mellom arbeidstakere og ledere om muskel- og skjelettlidelser er avgjørende for korrekt forebygging og håndtering av slike lidelser. Denne praktiske ressursen tydeliggjør fordelene ved å ha ærlige og konstruktive samtaler straks det oppstår et problem.

Last ned “Samtalestartere for samtaler på arbeidsplassen om muskel- og skjelettlidelser”

Les mer om muskel- og skjelettlidelser

Les Friske arbeidstakere, framgangsrike bedrifter for mer om håndtering av muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen