Hovedpunkter
05/08/2020

Interessenter anerkjenner EU-OSHAs arbeid for å skape europeisk merverdi

© EU-OSHA 

EU-OSHAs spørreundersøkelse blant interessenter for 2020, underbygger et positivt inntrykk av byråets bidrag til bevissthet om og løsninger for, helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt et styrket HMS-arbeid på arbeidsplassen – (90 % av respondentene).

85 % av de som svarte på undersøkelsen er enige i at byrået prioriterer de riktige HMS-sakene, og 87 % mener at arbeidet til EU-OSHA øker verdien på arbeid som gjøres av andre, for eksempel nasjonale organisasjoner. 94 % har brukt EU-OSHAs arbeid til minst ett formål.

Over 1700 interessenter har svart på denne 2020-spørreundersøkelsen, først og fremst virksomheter og fagfolk, etterfulgt av beslutningstakere og forskere.  Undersøkelsen viser at byrået totalt sett når sine ambisiøse mål for alle resultatindikatorer: relevans, nytte, EU-merverdi, effekt og resultat. Byrået nådde også de fleste av sine mål for god ledelse.

Se resultatene av spørreundersøkelsen blant interessenter i denne PowerPoint-presentasjonen

Se infografikk om EU-OSHAs resultatindikatorer for 2019