Kompetanse, kompetanse, kompetanse! Sentrale øyeblikk og verdifull innsikt fra arrangementet med de fem byråene

Image

© Cedefop

Som en del av Det europeiske kompetanseåret satte konferansen «Kompetanse, kompetanse, kompetanse! Kompetanse for mennesker, kompetanse for konkurranseevne, kompetanse for bærekraft» i Brussel 20. september søkelys på de data, trender og utfordringer som er knyttet til å utvikle den kompetansen i arbeidsstyrken som kreves både i dag og i framtiden. Oppfordringen om en «kompetanserevolusjon» gikk igjen i samtalene, og det ble understreket at kompetanse spiller en sentral rolle for EUs vekst og konkurranseevne. 

Talere fra Europaparlamentet, Europakommisjonen og de fem EU-byråene som sorterer under Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF og ELA), delte verdifull innsikt om temaet.

Bli kjent med de viktigste budskapene og konklusjonene ifra dette arrangementet.

Se opptaket.

Les mer om Det europeiske kompetanseåret.